Sinds april 2016 is Le Grand Cru partner in een vierjarig consortium met CINOP, Rutgersstichting, ABPF en ABMS.

Het programma heeft als doel verbetering aan te brengen op het terrein van seksuele gezondheid in Benin. Op scholen komt veel seksueel misbruik voor tussen docenten en leerlingen, en tussen leerlingen onderling en het percentage tienermoeders ligt beduidend hoger dan in omringende landen. Onm die reden wordt er een curriculum ontwikkeld voor PABO’s en lerarenopleidingen in Benin over seksuele rechten en seksueel gedrag. Sinds september 2019 is het curriculum gecertificeerd door het miniserie van Onderwijs en zal het programma starten in 2020.

De 9 betrokken opleidingen zijn verspreid over het hele land. Le Grand Cru draagt bij aan het curriculum door het ontwikkelen en implementeren van een ‘bodysensory ‘programma, bestaande uit een reeks fysieke oefeningen voor docenten en is daarnaast verantwoordelijk voor het extra-curriculaire programma Ma vie en main.

Ma vie en main is een danscompetitie waarin de verschillende opleidingen voorstellingen tonen die gemaakt zijn door zes jonge choreografen van Compagnie Walô, opgeleid en gecoacht door Le Grand Cru. Zij maken gezamenlijk met de studenten een voorstelling op een thema over seksualiteit.

Gedurende de eerste 2 jaar van het programma is een competitie gehouden in het Zuiden in Lokossa, en één onder scholen in het Noorden in Natitingou. December 2017 zijn de beste producties uit beide competities opnieuw gepresenteerd in Porto Novo en is een nationale winnaar gekozen door een vakjury. Alle voorstellingen worden gecombineerd met nabesprekingen door een ervaren moderator op het terrein van pleitbezorging van seksuele rechten.

Voor 2018 en 2019 staan wederom regionale en nationale competities gepland en worden via een train-the-trainer traject docenten ingewerkt op het nieuwe curriculum. Het programma wordt gefinancierd door NUFFIC en loopt van 2016-2020.

    DEEL: