Methodiek en Talentontwikkeling

Methodiek De methodiek van Le Grand Cru  is gebaseerd op stijlvormen van het Europese danstheater, gecombineerd met een zelfontwikkelde methodiek die het culturele en mentale landschap van de deelnemers in kaart brengt mapping

Mapping is gericht op het blootleggen van de sociale en culturele identiteit van de deelnemers (dansers/acteurs) en is tegelijkertijd gericht op interculturele uitwisseling. De techniek gaat in op thema’s van menselijke waarden die voor alle culturen herkenbaar zijn. Via opdrachten en improvisaties komen kwesties naar boven die het cultureel bewustzijn versterken: wie ben je, wat vind je belangrijk, van persoonlijk tot politiek. Zodoende werken we niet met vooropgezette thema’s, maar laten we de thema’s die onze deelnemers belangrijk vinden op organische wijze via improvisaties ontstaan.

Met deze methodiek en technische training ondersteunen we artistiek leiders en individuele dansers wereldwijd in hun wens tot professionalisering. training-cuba-3 training-cuba-maart-06-122

Bevlogenheid, liefde, compassie en discipline; het zijn de ingrediënten waarmee wij mensen voeden en in hun kracht zetten.

Wij geloven in het bijzondere en unieke van iedere cultuur. Uitgangspunt bij iedere training is de eigen dans -en theater traditie. Aan deze traditie worden hedendaagse vormconcepten –en danstechnieken gekoppeld sampling

We analyseren authentieke dans en zang in haar vorm, aard en karakter en bewerken aloude vormen tot een nieuw verhaal en nieuwe inhoud. We geven bestaande dansvormen een nieuwe betekenis door ze anders te organiseren en eigen materiaal toe te voegen om zo tot een nieuwe compositie te komen. Vergelijkbaar met Dj’s, die met bestaande muzieksamples tot nieuwe muziek komen. De onderliggende thema’s uit de mapping methodiek krijgen een visuele vorm en zo ontstaat de vertelkracht van de voorstelling. 

Deelnemers leren met deze mengvorm zeggingskracht te ontwikkelen om hedendaagse thema’s te verbeelden. De programma’s richten zich op artistieke en persoonlijke groei: fysieke discipline, presentatie, het versterken van analytisch en kritisch vermogen, creativiteit en verantwoordelijkheid, waardigheid en vertrouwen. De training is opgebouwd uit modules hedendaagse danstechnieken, improvisatie, compositie en regie/choreografie. Met het oog op betere kansen op de arbeidsmarkt bieden wij  modules didactiek en management.

Traditie en modernisering  De specifieke keuze voor het werken vanuit traditionele dansvormen en die te verbinden aan hedendaagse dansvormen is ingegeven met het oog op de volgende resultaten: Elasticiteit De ontwikkeling van een samenleving visualiseren in een voorstelling door oud en nieuw te verbinden. Authenticiteit De herkenbaarheid van de identiteit bewaken voor een onervaren lokaal publiek dat zich makkelijker kan inleven in tradities, waardoor de verbeelding van sociale thema’s effectiever is in haar communicatie. Duurzaamheid Het ontwikkelen van een unieke eigen artistieke stijl die kansen biedt voor de internationale markt.

Kwaliteit Rode draad in iedere training is een professionele en veeleisende aanpak. De ervaring leert dat dit leidt tot het ontdekken van persoonlijke kracht en durf om initiatief te ontplooien. Het versterkt persoonlijke en culturele eigenwaarde en initieert creativiteit in de breedste zin.

SRGR Recent ligt de focus op voorstellingen die te maken hebben met seksuele rechten en gezondheidsrechten. Daarom werkt Le Grand Cru naast haar artistieke partners intensief samen met lokale en internationale pleitorganisaties zoals Population Services International en de Rutgersstichting. Le Grand Cru zet hier ook ‘soft skills’ in, oefeningen uit de academische danstraditie die aangepast worden voor bijvoorbeeld een curriculum ontwikkeling. Op Pabo’s en Lerarenopleiding in Benin (zie coaching) hebben wij 12 fysieke oefeningen aan het curriculum seksueel onderwijs toegevoegd. Het curriculum is december 2018 gevalideerd door de overheid van Benin en Le Grand Cru heeft daarmee een wereldpremière waarbij dansoefeningen ingezet worden om bewustzijn over aspecten van communicatie te versterken. Wij noemen dit Embodied Cognition.

Adamond Harushimana

Wat onze partners zeggen

La formation du Grand Cru a contribué de façon particulière au développement de nos acteurs et danseurs. Exigeant, ils apportent tout le monde à un niveau plus élevé. Nous voulons continuer.

Adamond Harushimana | Manager APC PARLE | Burundi | 2016
Lawand Hajo

Wat onze partners zeggen

‘Encouraging and inspiring the dancers with their devoted actions and their professional experience, the trainers never hesitated to put in the right frame to suit the dancer’s potentials and improve their abilities to expand their minds’

Lawand Hajo | Director Ramad Dance | Syria | 2007
Rachelle Agbossou

Wat onze partners zeggen

‘C’est extraordinaire comment Le Grand Cru encore et encore s’arrange pour choisir les bonnes personnes pour former les gens de la Compagnie Walô’.

 

Rachelle Agbossou | Directeur Artistique | Benin | 2013

trainingen

Loading