Hier vindt u de verlies en winstrekening van Le Grand Cru over 2014-2016. Schommelingen in de balans zijn toe te schrijven aan het feit dat naast eigen programma’s waarvan de financiële status in de balans is opgenomen, er ook in opdracht wordt gewerkt met organisaties die in dezelfde branches -kunst en ontwikkelingssamenwerking- werkzaam zijn. Voor het jaar 2016 en 2017 zijn een groot deel van de activiteiten ondergebracht binnen een consortium waarin Le Grand Cru participeert. De consortiumleider CINOP is verantwopordelijk  voor de financiële gang van zaken.

Jaarrekening 2020 Stichting Le Grand Cru