Directie Le Grand Cru is in 1994 opgericht door Feri de Geus en vormde vele jaren het label voor zijn talrijke bijzondere en succesvolle dansproducties in Nederland. Feri is choreograaf en studeerde tevens culturele antropologie. Deze unieke combinatie leidde in het nieuwe millennium tot het omvormen van Le Grand Cru naar een interculturele organisatie voor trainingen en producties. Samen met Noortje Bijvoets vormt hij de artistieke directie van Le Grand Cru. Noortje heeft haar sporen verdiend als professioneel danseres bij grote producties in binnen- en buitenland en is wereldwijd een veelgevraagd trainer. Binnen Le Grand Cru werkt zij tevens als co-choreograaf. Noortje werkt daarnaast in het Rijksmuseum waar zij verantwoordelijk is voor de kwaliteit van uitvoering van de rondleidingen.

feriandnoortje2c

Inspiratie en inbedding Nieuwsgierigheid naar andere culturen en bijzondere verhalen was en is de motor van samenwerking met partners in niet-westerse landen. Aanvankelijk om onze eigen artistieke horizon te verbreden en geïnspireerd te raken door rijke tradities. De meeste landen waarin wij werken kunnen niet de financiële capaciteit opbrengen, noch de politieke wil om haar eigen kunstenaars te ondersteunen in hun artistieke ontwikkeling. Hierdoor zijn de ontwikkelingskansen van de partners meer centraal komen te staan in de samenwerking. Le Grand Cru manifesteert zich daardoor niet alleen als kunstorganisatie, maar ook als organisatie verbonden met het maatschappelijk middenveld. Er is over de laatste tien jaar intensief samengewerkt met Nederlandse en buitenlandse NGO’s, dansacademies, hogescholen en universiteiten. Partners en sponsoren

 Als ontwikkelingsorganisatie tonen wij niet het leed maar juist de kracht van mensen en  culturen.

 

walo-352 Trainers Per trainingsprogramma zoeken wij naar professionals die aansluiten bij de doelstellingen van het programma. Over de jaren hebben wij een breed netwerk opgebouwd  met internationale choreografen, regisseurs, dans didactici, lichtontwerpers en cultuurmanagers. Bij het ontwikkelen van voorstellingen werken wij als vaste partners met Einstein Design voor licht en techniek en met Karisma Costumes. De zakelijke leiding is in handen van Betty Kaan.  Bestuur en trainers

ANBI Wij zijn een kleine flexibele organisatie die werkt op projectbasis. Per project worden donoren gezocht. De stichting werkt internationaal en derhalve is haar informatie beschikbaar in de Engelse taal. Het vermogen van de stichting wordt aangewend om het functioneren van de stichting te optimaliseren in overleg met het bestuur. Het bestuur voert haar taken onbezoldigd uit. Le Grand Cru is BTW-plichtig en heeft een ANBI status  geregistreerd onder nummer RSIN803210085. Jaarrekening