Directie Le Grand Cru is in 1994 opgericht door Feri de Geus en vormde vele jaren het label voor zijn talrijke bijzondere en succesvolle dansproducties in Nederland. Feri is choreograaf en studeerde tevens culturele antropologie. Deze unieke combinatie leidde in het nieuwe millennium tot het omvormen van Le Grand Cru naar een interculturele organisatie voor trainingen en producties. Samen met Noortje Bijvoets vormt hij de artistieke directie van Le Grand Cru. Noortje heeft haar sporen verdiend als professioneel danseres bij grote producties in binnen- en buitenland en is wereldwijd een veelgevraagd trainer. Binnen Le Grand Cru werkt zij tevens als co-choreograaf. Noortje werkt daarnaast in het Rijksmuseum waar zij verantwoordelijk is voor de kwaliteit van uitvoering van de rondleidingen.

feriandnoortje2c

Inspiratie en inbedding Nieuwsgierigheid naar andere culturen en bijzondere verhalen was en is de motor van samenwerking met partners in niet-westerse landen. Aanvankelijk om onze eigen artistieke horizon te verbreden en geïnspireerd te raken door rijke tradities. De meeste landen waarin wij werken kunnen niet de financiële capaciteit opbrengen, noch de politieke wil om haar eigen kunstenaars te ondersteunen in hun artistieke ontwikkeling. Sinds 2000 heeft Le Grand Cru een groot aantal internationale voorstellingen gepresenteerd op vele festivals. Sinds 2008 ligt de nadruk op train-the-trainer-programma’s waarmee de ontwikkelingskansen van de partners meer centraal zijn komen te staan in de samenwerking. De programma’s stimuleren sociale , politieke bewustwording in combinatie met creatieve vaardigheden.

We werken met een uitgebreid team van professionals op het gebied van dans- en theatertechniek, didactiek, mensenrechtenbeïnvloeding, managementtraining en persoonlijke coaching. Le Grand Cru heeft een intensieve internationale samenwerking met Nederlandse en buitenlandse NGO’s, dansacademies en hogescholen en universiteiten. Le Grand Cru manifesteert zich daardoor niet alleen als kunstorganisatie, maar ook als organisatie verbonden met het maatschappelijk middenveld. Partners en sponsoren

 Als ontwikkelingsorganisatie tonen wij niet het leed maar juist de kracht van mensen en culturen.

Missie LGC gelooft in kunst als autonoom medium met een sterke vertelkracht en daarmee ook als instrument om maatschappelijke problemen te bevragen. Het bewust worden van menselijk gedrag in al haar diversiteit is inzet bij al onze trainingen en voorstellingen wereldwijd. Wij beogen met dans en theater bewustwording over de rechten van de mens te creëren en aan te zetten tot maatschappelijke verandering. We doen dit door het ontwerpen van artistieke en educatieve projecten en contextgevoelig onderzoek naar sociaal-culturele problemen.

Doel Als kunstenaars weten we dat kunst  sociale vaardigheden versterkt omdat het intrinsiek constructief en communicatief is. We leren bewustzijn te creëren door middel van lichaamsoefeningen en we versterken individueel leiderschap door keuzes te maken in creatieve processen. We creëren performances met onze partners om persoonlijke en sociale kwesties over hun omgeving te communiceren om daarmee sociale impact te creëren voor de samenleving in het algemeen. We bevragen onze partners over hun visie op het leven, op hun cultuur en hoe ze deze facetten kunnen koppelen aan een moderne danstheaterpraktijk om hun visie uit te dragen over maatschappelijke kwesties.

Mensenrechten  We proberen op een moderne manier vorm te geven aan de theorieen van pedagoog Oscar Freire in zijn Pedagogy of the Oppressed: “Onderdrukking wordt op zijn plaats gehouden door fatalisme – het geloof dat iemands sociale situatie het resultaat is van voorbestemming, het noodlot, het geluk, de wil van God, magie of mythe. Zelfontmoediging en gevoelens van minderwaardigheid accentueren deze passiviteit.” Voor ons een herkenbare realiteit in post-koloniale samenlevingen waarin wij actief zijn.                                                                                              Sinds 2008 gebruiken we academische technieken gerelateerd aan kunsteducatie voor capaciteitsopbouw met dans -en  theatergezelschappen en belangenorganisaties. Deze technieken worden geïmplementeerd ter bevordering van persoonlijke en sociale ontwikkeling. Persoonlijke groei komt voort uit improvisatieprocessen, creativiteit, technische training, discipline, analyse en evaluatie. Fysieke en ruimtelijke opdrachten brengen  mentale en sociale inzichten. Dit proces van embodied cognition is een innovatieve manier om tot zelfontplooing en meningsvorming te komen. De afgelopen vijf jaar hebben Le Grand Cru en haar partners vooral performances gemaakt over kwesties met betrekking tot mensenrechten en specifiek sexuele rechten. We werken daarbij nauw samen met lokale belangenorganisaties op dit terrein.

Output  In de afgelopen 20 jaar hebben we gewerkt in Oost-Europa, het Midden-Oosten, het Caribisch gebied en Afrika bezuiden de Sahara. We werken waar mensen training nodig hebben, waar mensen gretig of boos zijn en zich op een creatieve, open en constructieve manier willen uiten. En om nieuwe ideeën te delen en uit te wisselen. De meerderheid van onze deelnemers verspreidt onze methodiek van intercultureel leren om een duurzame, egalitaire en harmonieuze mondiale samenleving te creëren.

walo-352 Trainers Per trainingsprogramma zoeken wij naar professionals die aansluiten bij de doelstellingen van het programma. Over de jaren hebben wij een breed netwerk opgebouwd  met internationale choreografen, regisseurs, dans didactici, lichtontwerpers en cultuurmanagers. De zakelijke leiding is in handen van Betty Kaan.  Bestuur en trainers

ANBI Wij zijn een kleine flexibele organisatie die werkt op projectbasis. Per project worden donoren gezocht. De stichting werkt internationaal en derhalve is haar informatie beschikbaar in de Engelse taal. Het vermogen van de stichting wordt aangewend om het functioneren van de stichting te optimaliseren in overleg met het bestuur. Het bestuur voert haar taken onbezoldigd uit. Le Grand Cru is BTW-plichtig en heeft een ANBI status  geregistreerd onder nummer RSIN803210085. Jaarrekening